Karta Lojalnościowa

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CENTRUM ODŻYWEK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepów Centrum Odżywek

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest Centrum Odżywek ul. Sabały 55 02-174 Warszawa

3.  Program Lojalnościowy obejmuje klientów sklepów Centrum Odżywek należących do Organizatora, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Wykaz sklepów:

Warszawa:

Centrum odżywek ul.Sabały 55

Centrum odżywek ul.Grochowska 249/251

Centrum odżywek ul.Chmielna 104

Centrum odżywek ul.KEN 90

Centrum Odżywek ul. al. Niepodległości 152

 

Katowice:

 

Centrum odżywek ul. Warszawska 63a

Centrum Odżywek ul. Mickiewicza 7

4. Podczas wydawania karty klient podaje swoje imię i nazwisko oraz adres mejlowy i numer telefonu.

5. Z karty wydanej klientowi mogą korzystać osoby trzecie wyznaczone przez posiadacza karty i znające jej numer.

 

 

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepów Centrum Odżywek

Program lojalnościowy Centrum Odżywek powstaje w celu nagradzania klientów Centrum

Odżywek ul. Sabały 55 02-174 Warszawa zwanej dalej Organizatorem. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.III. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego  może być osoba fizyczna która wyrazi chęć udziału w programie.


2. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym   jest odebranie Karty Klienta oraz uzupełnienie formularza w dowolnym sklepie Organizatora.

 


IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 


1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy odebrać Kartę Klienta oraz uzupełnić formularz w dowolnym sklepie Organizatora.

2. Każdy klient, który dokona zakupów w dowolnym sklepie Organizatora z kartą Exclusive dostaje 7% rabatu na zakupy z wyłączeniem produktów objętych promocją oraz marki Pro Active.

3. Po zebraniu na koncie karty kwoty 1500zł. Klient otrzymuje kartę VIP z imieniem i nazwiskiem która upoważnia do 15% rabatu na markę Real Pharm oraz 7% na pozostałe produkty z wyłączeniem produktów objętych promocją oraz marki Pro Active.

4. Przy zamówieniach przez internet z odbiorem osobistym i płatności w sklepie rabat obowiązuje po podaniu w uwagach numeru karty lub bezpośrednio sprzedawcy. Rabat nie obowiązuje przy płatności on line.

 

 

 

V. REKLAMACJE

 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

 

VI. DANE OSOBOWE

 

  1.     Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08 1997r.

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

  1.     Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: hurt@centrumodzywek.net
  2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
  3.     Regulamin Programu Lojalnościowego będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w każdym sklepie Organizatora.
  4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie      znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 


Zapisz się do newslettera i zgarnij 5% rabatu